CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ NGỌC BẢO (NGOCBAOTCO)

Địa chỉ: số 35 đường 1/5, Phường B’Lao, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.
Hotline: 02633.860.979 | Website: www.chengocbao.com.vn

Tổng quan về công ty

Công ty cổ phần chè Ngọc Bảo - Nguyên trước đây là hai Công ty CP chè Hà Giang và Công ty CP chè 1/5 được sáp nhập thành Công ty CP chè Hà Giang vào tháng 5/2008. Đến tháng 4/2009 đổi tên thành Công ty cổ phần chè Ngọc Bảo (Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số thuế, cấp đổi lần thứ 7 số 5801278623 ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lâm Đồng)

 

 

Hiện nay, Công ty có 01 nhà máy chế biến và 02 Nông trường chè với tổng công suất chế biến 2.500 đến 3.000 tấn chè đen xuất khẩu và 1.500 tấn chè xanh nội tiêu. Công ty có 02 Nông trường trồng chè và cà phê với tổng diện tích 330 ha, gồm các giống chè chủ yếu: Chè cành TB14, LD97, PH1, chè hạt, chè Đài Loan và cà phê các loại. Hàng năm cung cấp từ 5.000 - 5.500 tấn chè búp tươi phục vụ cho Nhà máy chế biến và 550 - 600 tấn cà phê/năm.

Tin tức mới

Nội dung đang cập nhật ...