Sản phẩm
Danh mục
Untitled Document
TOP

CÔNG TY TNHH CHÈ NGỌC BẢO

Địa chỉ: Khu Phố 3A, Phường Lộc Sơn, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tel: (063) 3 727399/3 864137- Fax: (063) 3864137

Website: http://chengocbao.com.vn

Hotline 1: 0913 934 409

Hotline 2: 0913 503 499

Email: chengocbao@vnn.vn / sales@chengocbao.com.vn