Sản phẩm
Danh mục
Untitled Document
TOP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ THÀNH NGỌC

Địa chỉ: 35 Đường 1/5, Phường B'Lao, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Tel: (0263) 02633727 - 3864137 - Fax: (0263) 3864137

Website: www.chethanhngoc.com.vn - www.chengocbao.com.vn

Hotline 1: 0913 934 409 - 0913 503 499

Email: sales@chethanhngoc.com.vn